GIỎ XÁCH GIỮ NHIỆT - ĐÁ KHÔ ĐÁ GEL - BÁN tại Tp.Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

CHIẾN LƯỢT DÀI LÂU ChO VIỆC KINH DOANH ĐÁ GEL - TÚI GEL

Đang lên kế hoặc triển khai đại lý & và tìm thêm nguồn nhân lực nghe điện thoại cho dịch vụ bán đá khô - đá gel 

www.BanDaKho.blogspot.com  
www. bandagel-dakhoi.blogspot.com

Tìm mặt bằng & mua tủ cấp đông  bài toán kinh doanh dể mà khó, được cái này lại mất cái kia, vì công việc kinh doanh đá khói, đá gel phải tiến lên sự chiến thắng mới được.

Tủ đông để cấp đông đá gel, thì mua loại nào được đây nào là Sanaky,  nào là tủ đông darling...... hay là cấp đông bằng tù Funiki. 


GÓI GEL DẺO LÀM TỪ BỘT SÁP 0938134390

  Gói gel dẻo Túi đá gel dẻo là loại túi gel nước có thể tái sử dụng và vẫn mềm dẻo khi đông lạnh. Những gói này được sử dụng để giữ lạnh mọ...

090 660 9293 (Ms. Tuyền) - 0120 350 4440 (Ms.Phúc)

0938 134 390 - RitaTuyen@gmail.com - 0938 134 390